Author: Truong Van Thai

Show Posts in

Bạch cầu cấp (Acute leukemia) là gì?

ĐỊNH NGHĨA Bệnh bạch cầu cấp là một rối loạn ác tính do sự chuyển dạng bất thường của tế bào đầu dòng tạo máu (Hemopoietic progenitor cell) đặc trưng bởi: tăng sinh rất mạnh nhưng không biệt hóa hoặc biệt hóa bất thường của các tế bào …

‘BÍ TIỂU SAU SANH’ Thông tin cần biết

                                                  Bí tiểu sau sanh  Mục tiêu : 1/ Nhận biết bí tiểu sau sanh 2/ Biết các yếu tố nguy cơ gây bí tiểu sau sanh 3/ Dự phòng bí tiểu sau sanh 4/ Biết một số phương pháp điều trị   Thông thường sau sinh được …