Month: September 2017

Show Posts in

Bạch cầu cấp (Acute leukemia) là gì?

ĐỊNH NGHĨA Bệnh bạch cầu cấp là một rối loạn ác tính do sự chuyển dạng bất thường của tế bào đầu dòng tạo máu (Hemopoietic progenitor cell) đặc trưng bởi: tăng sinh rất mạnh nhưng không biệt hóa hoặc biệt hóa bất thường của các tế bào …