Day: September 3, 2017

Show Posts in

Máu và chế phẩm từ máu

Một đơn vị máu vừa được lấy, máu sẽ được tách ra từng thành phần: hồng cầu, tiểu cầu, plasma, tủa đông. Kỹ thuật này cho phép sử dụng tối đa các thành phần của máu và cách lưu trữ thích hợp. I. MÁU VÀ CÁC CHẾ PHẨM …

Bạch cầu cấp (Acute leukemia) là gì?

ĐỊNH NGHĨA Bệnh bạch cầu cấp là một rối loạn ác tính do sự chuyển dạng bất thường của tế bào đầu dòng tạo máu (Hemopoietic progenitor cell) đặc trưng bởi: tăng sinh rất mạnh nhưng không biệt hóa hoặc biệt hóa bất thường của các tế bào …