Month: August 2017

Show Posts in

‘BÍ TIỂU SAU SANH’ Thông tin cần biết

                                                  Bí tiểu sau sanh  Mục tiêu : 1/ Nhận biết bí tiểu sau sanh 2/ Biết các yếu tố nguy cơ gây bí tiểu sau sanh 3/ Dự phòng bí tiểu sau sanh 4/ Biết một số phương pháp điều trị   Thông thường sau sinh được …